Pełnoprawne funkcjonowanie
w społeczeństwie informacyjnym.

 • Odbieram
  i wysyłam e-maile,
  to proste.

 • Na początku trudne było nawet mazianie myszką.

 • Dziś
  informacji
  szukam
  w Internecie.


 

Cyfrowa pobudka – wyzwania perspektywy roku 2020
wiadomość z dnia: 3 grudnia 2015

30 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku odbyła się konferencja: "Cyfrowa pobudka – wyzwania perspektywy roku 2020", która dotyczyła podsumowania realizacji projektu Cyfrowy Debiut 50+ oraz nowych inicjatyw związanych z edukacją cyfrową mieszkańców województwa opolskiego.

więcej »

 

Materiały dydaktyczne dla osób 50+
wiadomość z dnia: 24 kwietnia 2015

Na potrzeby projektu "Cyfrowy Debiut 50+" opracowany został podręcznik dydaktyczny dla seniorów uczących się podstaw komputera i korzystania z Internetu.

więcej »

 • Gmina
  Świerczów

  powiat namysłowski

  Gmina wiejska, w skład której wchodzi wieś Świerczów i 10 wsi sołeckich. Według danych GUS [2013] gminę zamieszkuje 3527 osób, a jej obszar wynosi 110,32 km². Jest to najmniejsza pod względem ludności gmina województwa opolskiego.

 • Gmina
  Domaszowice

  powiat namysłowski

  Gmina wiejska, w skład której wchodzi wieś Domaszowice i 10 wsi sołeckich. Według danych GUS [2013] gminę zamieszkuje 3682 osób, a jej obszar wynosi 113,86 km².

 • Gmina
  Byczyna

  powiat kluczborski

  Gmina miejsko-wiejska, w skład której wchodzi miasto Byczyna i 22 wsie sołeckie. Według danych GUS [2013] gminę zamieszkuje 9515 osób, a jej obszar wynosi 182,89 km².

 • Gmina
  Olesno

  powiat oleski

  Gmina miejsko-wiejska, w skład której wchodzi miasto Olesno i 18 wsi sołeckich. Według danych GUS [2013] gminę zamieszkuje 18 070 osób, a jej obszar wynosi 240,8 km².

 • Gmina
  Kluczbork

  powiat kluczborski

  Gmina miejsko-wiejska, w skład której wchodzi miasto Kluczbork i 23 wsie sołeckie. Według danych GUS [2013] gminę zamieszkuje 36 807 osób, a jej obszar wynosi 217 km².

 • Gmina
  Tarnów Opolski

  powiat opolski

  Gmina wiejska, w skład której wchodzi wieś Tarnów Opolski i 8 wsi sołeckich. Według danych GUS [2013] gminę zamieszkuje 9693 osób, a jej obszar wynosi 81,6 km².

 • Gmina
  Paczków

  powiat nyski

  Gmina miejsko-wiejska, w skład której wchodzi miasto Paczków i 12 wsi sołeckich. Według danych GUS [2013] gminę zamieszkuje 13 151 osób, a jej obszar wynosi 79,7 km².

 • Gmina
  Polska Cerkiew

  powiat kędzierzyńsko-kozielski

  Gmina wiejska, w skład której wchodzi wieś Polska Cerekiew i 13 wsi sołeckich. Według danych GUS [2013] gminę zamieszkuje 4283 osób, a jej obszar wynosi 60,85 km².

 • Gmina
  Bierawa

  powiat kędzierzyńsko-kozielski

  Gmina wiejska, w skład której wchodzi wieś Bierawa i 12 wsi sołeckich. Według danych GUS [2013] gminę zamieszkuje 7817 osób, a jej obszar wynosi 119,24 km².

 

O projekcie

Cyfrowy Debiut 50+ to szansa dla mieszkańców opolskich gmin na zdobycie kompetencji cyfrowych i umiejętności poruszania się w świecie Internetu i usług elektronicznych. 280 osób po pięćdziesiątce otrzyma bezpłatne komputery z oprogramowaniem oraz dostępem do internetu, a także możliwość nauczenia się korzystania z nich w specjalnie utworzonych Centrach Integracji Cyfrowej.