Pełnoprawne funkcjonowanie
w społeczeństwie informacyjnym.

 • Odbieram
  i wysyłam e-maile,
  to proste.

 • Na początku trudne było nawet mazianie myszką.

 • Dziś
  informacji
  szukam
  w Internecie.


 

Cyfrowy Debiut 50+ na Opolszczyźnie
wiadomość z dnia: 30 lipca 2014

280 komputerów z oprogramowaniem i darmowym dostępem do internetu, trafi do osób powyżej 50 roku życia na Opolszczyźnie. Projekt "Cyfrowy Debiut 50+" ma na celu zwalczanie wykluczenia cyfrowego - informuje Gazeta Wyborcza w Opolu.

- Poprawa kompetencji cyfrowych osób starszych jest istotna także ze względu na wyzwanie związane z polepszaniem jakości życia na wsi - przekonuje Mirosław Birecki, koordynator projektu "Cyfrowy Debiut 50+".

Do projektu mogą przystąpić osoby po 50 roku życia, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych, czyli 844,45 zł brutto. Wszyscy, którzy się zakwalifikują dostaną przenośne komputery z dostępem do internetu.

Wsparcie może otrzymać 280 osób z dziewięciu gmin województwa Opolskiego: 70 osób z gminy Kluczbork, 40 z gminy Paczków, po 30 z gminy Bierawa, gminy Polska Cerkiew, gminy Tarnów Opolski i gminy Olesno, 20 z gminy Byczyna oraz po 15 z gminy Świerczów i gminy Domaszowice.

Realizacja projektu ma potrwać do końca grudnia 2015 roku i obejmować będzie m.in. szkolenia w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z internetu. Uczestnicy projektu otrzymają potrzebny sprzęt i materiały szkoleniowe. A po zakończeniu projektu przez kolejne pięć lat będą miały zapewniony darmowy dostęp do internetu i - w razie potrzeby - możliwość naprawy komputera.

Dodatkowo na obszarze objętym projektem ma powstać 20 Centrów Integracji Cyfrowej, które będą wyposażone w sprzęt komputerowy i internet w jednostkach podległych gminom. - Każdy zainteresowany podniesieniem swoich umiejętności związanych z obsługą komputera i internetu będzie mógł również w dowolnym czasie skorzystać ze sprzętu zainstalowanego w Centrach - mówi Birecki.

Partnerami programu są wojewoda opolski i Stowarzyszenie "Miasta w Internecie". Jego koordynacją natomiast zajmuje się wspomniany Mirosław Birecki, sekretarz gminy Kluczbork. Projekt ma kosztować około 2,7 mln zł. Dofinansowany jest w całości z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Źródło: Gazeta Wyborcza Opole


wiadomość z dnia:
3 grudnia 2015

wiadomość z dnia:
24 kwietnia 2015

wiadomość z dnia:
3 marca 2015

wiadomość z dnia:
11 lutego 2015

wiadomość z dnia:
5 lutego 2015