Pełnoprawne funkcjonowanie
w społeczeństwie informacyjnym.

 • Odbieram
  i wysyłam e-maile,
  to proste.

 • Na początku trudne było nawet mazianie myszką.

 • Dziś
  informacji
  szukam
  w Internecie.


 

Internet dla gmin: Bierawa i Tarnów Opolski
wiadomość z dnia: 4 listopada 2014

4 listopada został rozstrzygnięty przetarg pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu  dla beneficjentów oraz Centrów Integracji Cyfrowej w Gminach: Bierawa i Tarnów Opolski”. Jako najkorzystniejsza ofertę wybrano tę złożoną przez firmę TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z Łodzi.


wiadomość z dnia:
3 grudnia 2015

wiadomość z dnia:
24 kwietnia 2015

wiadomość z dnia:
3 marca 2015

wiadomość z dnia:
11 lutego 2015

wiadomość z dnia:
5 lutego 2015