Pełnoprawne funkcjonowanie
w społeczeństwie informacyjnym.

 • Odbieram
  i wysyłam e-maile,
  to proste.

 • Na początku trudne było nawet mazianie myszką.

 • Dziś
  informacji
  szukam
  w Internecie.


 

Komputery dla mieszkańców
wiadomość z dnia: 20 listopada 2014

Komputery zakupione do projektu, zostały już zainstalowane w domach mieszkańców biorących udział w projekcie oraz w Centrach Integracji Cyfrowej zlokalizowanych w 20 punktach na terenach 9 gmin województwa opolskiego. Wkrótce rozpoczną się szkolenia dla beneficjentów.


wiadomość z dnia:
3 grudnia 2015

wiadomość z dnia:
24 kwietnia 2015

wiadomość z dnia:
3 marca 2015

wiadomość z dnia:
11 lutego 2015

wiadomość z dnia:
5 lutego 2015