Pełnoprawne funkcjonowanie
w społeczeństwie informacyjnym.

 • Odbieram
  i wysyłam e-maile,
  to proste.

 • Na początku trudne było nawet mazianie myszką.

 • Dziś
  informacji
  szukam
  w Internecie.


 

Opolska wizyta studyjna
wiadomość z dnia: 19 sierpnia 2014

Grupa przedstawicieli opolskiego środowiska oświatowego gościła w Fabryce Przyszłości [FP] w Tarnowie, gdzie zapoznała się z metodami szkoleń dla nauczycieli, wypracowanymi w FP w ramach projektu "Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół woj. małopolskiego".

Uczestnikami warsztatów byli m.in.: Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski, Halina Bilik - Opolska Kurator Oświaty, Lesław Tomczak - Dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji, Irena Koszyk - Prezes Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych oraz Krzysztof Grzęda - Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a także dyrektorzy szkół i przedstawiciele organizacji pozarządowych z regionu.

Gości przywitali w Tarnowie: Roman Ciepiela – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Krzysztof Głomb – prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie", pomysłodawca FP. Interaktywne zajęcia poprowadzili z nimi fabryczni trenerzy: Dominika Hofman-Kozłowska, Magdalena Mitera, Łukasz Srokowski i Artur Krawczyk. Podczas podsumowania warsztatu i dyskusji zdecydowano o podjęciu współpracy w zakresie rozpowszechnienia metod fabrycznych w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i dyrektorów szkół woj. opolskiego. Goście mieli także okazję do spaceru po starym mieście w Tarnowie.

Galeria:

            

wiadomość z dnia:
3 grudnia 2015

wiadomość z dnia:
24 kwietnia 2015

wiadomość z dnia:
3 marca 2015

wiadomość z dnia:
11 lutego 2015

wiadomość z dnia:
5 lutego 2015