Pełnoprawne funkcjonowanie
w społeczeństwie informacyjnym.

 • Odbieram
  i wysyłam e-maile,
  to proste.

 • Na początku trudne było nawet mazianie myszką.

 • Dziś
  informacji
  szukam
  w Internecie.


 

Przetarg na dostęp do Internetu
wiadomość z dnia: 10 września 2014

Urząd Miejski w Kluczborku ogłosił przetarg na świadczenie usługi dostępu do Internetu (do dnia 31.12.2015 r.) dla 280 osób wybranych do projektu „Cyfrowy Debiut 50+” oraz Centrów Integracji Cyfrowej w Gminach: Kluczbork, Byczyna, Świerczów, Olesno, Bierawa, Paczków, Tarnów Opolski, Polska Cerekiew i Domaszowice.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku

Data końca składania ofert: poniedziałek, 22 września 2014 r.


wiadomość z dnia:
3 grudnia 2015

wiadomość z dnia:
24 kwietnia 2015

wiadomość z dnia:
3 marca 2015

wiadomość z dnia:
11 lutego 2015

wiadomość z dnia:
5 lutego 2015