Pełnoprawne funkcjonowanie
w społeczeństwie informacyjnym.

 • Odbieram
  i wysyłam e-maile,
  to proste.

 • Na początku trudne było nawet mazianie myszką.

 • Dziś
  informacji
  szukam
  w Internecie.


 

Rozstrzygnięto przetarg na komputery
wiadomość z dnia: 3 października 2014

W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gmin: Kluczbork, Byczyna,  Świerczów, Olesno, Bierawa, Paczków, Tarnów Opolski, Polska Cerekiew i Domaszowice oraz  partnera Stowarzyszenia Miasta w Internecie w ramach realizacji projektu Cyfrowy Debiut 50+” wybrana została oferta złożona przez firmę CT ALFA Sp. z o.o. ze Świebodzina.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, gdyż posiada najniższą cenę i uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia


wiadomość z dnia:
3 grudnia 2015

wiadomość z dnia:
24 kwietnia 2015

wiadomość z dnia:
3 marca 2015

wiadomość z dnia:
11 lutego 2015

wiadomość z dnia:
5 lutego 2015